Eğitim

Film Yapım ve Yönetmenlik Atölyesi

Film Yapım ve Yönetmenlik Atölyesi

2016.12.21 00:00
| |
0
|
4776


Akademinin yönetmenlik programında öğrenciler sadece film teorilerini öğrenmekle kalmaz;

 

Film Yapım Atölyesi

İstanbul’un merkezinde, film yapmak için gerekli olan tüm özellikleri profesyonel düzeyde öğrenin.  4 aylık Film Yapım ve Yönetmenlik Atölyesi programı boyunca öğrenciler, ihtiyaç duyacakları geniş çaplı film yapımı deneyimini kazanırlar. 

Akademinin yönetmenlik programında öğrenciler sadece film teorilerini öğrenmekle kalmaz; film yapımının bütün aşamalarında uygulama yaparlar. Yoğun uygulamalı programımızda, öğrenciler artan zorluk seviyelerinde sürekli olarak pratikler yaparlar. Sonuçta, film yapımını öğrenmek için, gerçekten film çekmek gereklidir ve Akademinin merkezine aldığı felsefe de uygulayarak öğrenme felsefesidir.

İFA öğrencileri yönetmenlik, sinematografi, senaryo yazma, yapım ve kurgu gibi alanları içeren ana film yapım aşamalarını kapsayan geniş çaplı dersler görürler. Ayrıca, film yapımı öğrencilerimiz, akademimizin oyuncularına ve senaristlerine ulaşabilir,  bu sayede oyuncu ve tam ekipmanlı set yönetiminde uzmanlaşma şansına sahip olurlar.

Film Yapım ve Yönetmenlik Atölyesi programımızın sonunda, öğrenciler film yönetmenlik alanında kendilerini geliştirmiş, inanılmaz miktarda yapım deneyimi kazanmış, 4 orijinal kısa film çekmiş ve yaratıcı sanatçılık becerileri konusunda farkındalık kazanmış olarak mezun olurlar.

Film Yönetmenlik Atölyesi

İstanbul’un merkezinde, film yapmak için gerekli olan tüm özellikleri profesyonel düzeyde öğrenin.  8 aylık yoğunlaştırılmış YÖNETMENLİK OKULU programı boyunca öğrenciler, ihtiyaç duyacakları geniş çaplı film yapımı deneyimini kazanırlar. Eğtim sonrasında 2 aylık proje danışmanlığı ile kendi özgün projelerini hayata geçirip sektör profesyonellerine sunum yaparlar.
Akademinin yönetmenlik programında öğrenciler sadece film teorilerini öğrenmekle kalmaz; film yapımının bütün aşamalarına hakim hale gelirler.

Yoğun uygulamalı programımızda, öğrenciler artan zorluk seviyelerinde sürekli olarak pratikler yaparlar. Böylelikle dönem sonundaki özgün final projelerini oluşturmaya hazırlanırlar. Sonuçta, film yapımını öğrenmek için, gerçekten film çekmek gereklidir ve Akademinin merkezine aldığı felsefe de uygulayarak öğrenme felsefesidir.
İFA öğrencileri yönetmenlik, sinematografi, senaryo yazma, yapım ve kurgu gibi alanları içeren ana film yapım aşamalarını kapsayan geniş çaplı dersler görürler. Ayrıca, film yapımı öğrencilerimiz, akademimizin oyuncularına ve senaristlerine ulaşabilir, bu sayede oyuncu ve tam ekipmanlı set yönetiminde uzmanlaşma şansına sahip olurlar.

Yönetmenlik okulu programımızın sonunda, öğrenciler bütün film yapımı alanlarında kendilerini geliştirmiş, inanılmaz miktarda yapım deneyimi kazanmış, yaklaşık 15 orijinal film çekmiş ve yaratıcı sanatçılık becerileri konusunda farkındalık kazanmış olarak mezun olurlar.
Profesyonel Ekipman ve Stüdyo
«Akademi öğrencilerine çok fazla sayıda ekipman tahsis eder. İFA öğrencileri Alexa, Red, Canon, Sony gibi markaların ekipmanlarını da kullanma ve öğrenme şansına sahip olurlar. »


Neler Öğreneceksiniz?
Öğrenciler yönetmenlik okulu programından mezun olduktan sonra şu beceri ve yeteneklere sahip olacaklar
• Profesyonel düzey film ve HD yapımlar aracılığıyla benzersiz bir vizyon geliştirmek
• Gelişmiş sinema tekniklerini ve kavramları anlayabilmek
• En yeni kurgu teknikleri ve teknolojiyi kavramak
• Senaryo metinlerini yazma becerisi kazanmak.
• Oyunculardan ikna edici performansı elde etmek için gerekli yönetmenlik becerilerini kazanmak
• Set ekibi yönetimi ve başkalarıyla işbirliği yapması için en iyi yöntemi belirlemede gerekli analiz ve liderlik becerilerine hakim olmak
• Endüstri ve profesyonel davranış bilgisine sahip olmak
• Profesyonel bir film setinde rahat bir şekilde çalışabilmek
• Kendi film ekibini kurmak
• Tek başına küçük film prodüksiyonları yapmak

01. Film Yönetmenliği
Bu dersin amacı, öğrencilerin yönetmenlik mesleğini ve film yapımı sürecindeki zanaatini anlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktır. Prodüksiyonun üç temel sürecinde (prodüksiyon-öncesi, prodüksiyon ve prodüksiyon-sonrası) yönetmenin bir zanaatkar olarak uyguladıkları metodlar anlatılır. Bu ders aynı zamanda müzik klipleri, televizyon reklamları, televizyon dizileri ve uzun metraj kurmaca filmlerinde yönetmen zanaatkarlığını öğrencilere öğretmeyi hedefler. Yönetmenliği kuramsal açıdan tanımlamak yerine, film endüstrisinin gerçeklerine bağlı olarak film üretiminin bütün süreçlerinde “bir yönetmenin ne yapar”ın öğrenilmesini hedefler. Öğrenciler hikayelerini sinematik olarak anlatmayı, kamerayı bir araç olarak kullanmayı, senaryo analizi hazırlamayı ve oyuncularla prova sürecinde ilgilenmeyi öğrenir. Öğrenciler film yönetmenliğinin farklı açılarını ve işbirliği yapmayı öğrenir. Oyuncunun tutumu, karakter analizi, görüntü sistemi ve prova stilleri dersin temelini oluşturur. Bu ders öğrencileri, Yönetmenler olarak bilgi ve onları profesyonel açıdan ilerletecek malzemelerle donatır. Önemli konular başlangıç, bitiş ve filmlerdeki gerekli sahnelerin öğrenilmesi, dizaynı ve yönetimini kapsar. Aynı zamanda öğrencilere gereken gözetim, değerlendirme, keşfetme ve uygun yönün ve setteki en iyi performansların uygulanmasını sağlayan düşünce araçlarının teminini sağlar. Yönetmenin bakışı ile uyum içinde olan oyuncuların güçlü ve inandırıcı performans sergilemelerini sağlatacak birçok kullanışlı ve ayrıntılı bilgi ve malzemeler verilir. Önemli konular oyuncunun bakış açısından performans deneyimi ve ileri düzey prova teknikleridir. Dersin onunda öğrenciler oyuncularla birlikte etkin bir şekilde prova edebilecektir.

02. Film Grameri ve Estetiği
Bu derste, öğrenciler yönetmenin kamera yerleşimi, bloklama, sahneleme ve görsel görüntü tasarımı gibi kararlarını inceleyerek film estetiği dili ve zanaatini bir yönetmenin bakış açısıyla öğrenmeye başlar. Öğrencileri sadece yetkin yönetmeler olmaları için değil, aynı zamanda hikayelerini anlatabilmeleri için ileri seviye görsel araçlardan faydalanarak başarılı hikaye anlatıcıları olmaları için de zorlar. Bu ders, mizansenin estetik ögelerini içermesinin yanında öğrencilerin kendi senaryolarından sahneleri ayırarak farklı yaklaşımlar benimsemesini ve inandırıcı performanslar elde etmek için karmaşık görsel yaklaşımların uygulanmasını da kapsar. Öğrencilere, ideoloji, göstergebilim, sahne düzeni, Hollywood film stili, film formunun önemi ve özellikleri, hikayesel yapı ve bakış açısı ve film türlerine giriş kavramlarını öğretir. Gelişmekte olan film yapımcılarına yenilikçi teknikler sunmaktadır. Bu ders yeni gelişen film yapımcılarına, film türünün içindeki karakter, tema, sahne ve bakış açısı gibi dinamiklerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak olan malzemeleri ve stratejileri sağlar. Çağdaş filmlerde bulunan sayısız sanatsal esintileri, doğrusal olan ve olmayan hikaye anlatıcılığının çeşitli tür biçemlerini, ve son olarak da film yapımcılığına ait olan önemli sosyal fonksiyonları da bu ders ile keşfetmekteyiz.

03. Sinematografi - Görüntü Yönetmenliği
Sinematografi, sinema filmi yapımında kamera ve ışık kullanımı sanatı ve tekniğidir. Kamera, lens, format ve ışıklandırma gibi teknik unsurlar, aynı zamanda hikayeyi anlatmak için çeşitli metodlar kapsamaktadır. Bu derste öğrenciler kamera ve ışıklandırma sanatı ile görsel hikaye anlatıcılığına soyunurlar. Işıklandırma, konu modelleme, set ışıklandırması ve kamerayı hareket ettirmekle ilgili temel metodlar öğrenir. Ayrıca sahneye duygu ve görsellik kazandırmayı öğrenirler Filmin son görüntüsünü oluşturan Görüntü Yönetmeninin yaratıcılık rolü ve görsel hikaye anlatıcılığının gücü üzerine daha büyük bir vurgu vardır. Aynı zamanda, Sinematografi bölümünün dört ana unsuru olan Kamera Operatörü, Işıkları hazırlayan/yerleştiren kişi ve Dolly’nin operasyonundan sorumlu olan kişi ayrıntılı olarak incelenir. Dersler ve uygulamalı atölyeler yardımıyla öğrenciler bu roller arasındaki dinamikleri ve işbirliğini öğrenir. Öğrenciler bu derste öğrenciler, sinematografi departmanında bulunan birçok pozisyonu teknik olarak ve yaratıcı şekilde detaylıca öğrenir.

04. Post Prodüksiyon
Bu ders öğrencilere yaratıcılıklarını yapım sonrasındaki bütün kaynakları kullandırarak hikaye anlatıcılık konusundaki yaratıcılıklarını artırır. “… olursa ne olur?” sorusunun cevabına açık görüşlü ve pozitif cevaplar verebilmek bu derste kazanılacak başarının bir parçası olacaktır. ğrenciler, yapım sonrası alanların film yapımcısına verdiği yaratıcılık güçlerini görecektir: görüntü-ses montajı, ses karıştırma, müzik ve renk düzeltimi. Asıl vurgu yapım sonrası sürecinin genelinde ve asıl film çekimi gerçekleşmeden önce, yapım sonrası hangi yönde ilerlemek istediğini bilmenin önemi üzerinedir. Bu ders doğrusal olmayan programlamalar kullanılarak film ve ses düzenleme prosedürlerini ve tekniklerini ele alır. Öğrenciler projelerini ortaya çıkarır ve teori düzenleme ve estetik
 
05. Senaryo Yapısı
Bu ders, farklı senaryo yapılarını ayrıntılı bir şekilde inceleyip fimler üzerinden analizler yaparak öğrencilerin birçok farklı senaryo yapısını anlamalarını sağlar. Öncelikle üç perdeli yapının temel özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatır ve senaryonun, bilinen ve doğru yapıya sahip filmler tarafından nasıl oluşturulduğunu ele alır. Daha sonra kahramanın yolculuğu, 5 sekanslı yapı, 8 sekanslı yapı , save the cat yapısını ayrıntılı bir şekilde inceler ve uygulamalarını yaparlar.

06. Kısa Film Prodüksiyonu
Bu derste, öğrenciler yönetmenin kamera yerleşimi, bloklama, sahneleme ve görsel görüntü tasarımı gibi kararlarını inceleyerek film estetiği dili ve zanaatini öğrenirler. Film grameri ve estetiği dersi öğrencileri hikayelerini anlatabilmeleri için ileri seviye görsel araçlardan faydalanarak başarılı hikaye anlatıcıları olmalarında yardımcı olur. Bu ders, mizansenin estetik ögelerini içermesinin yanında öğrencilerin kendi senaryolarından sahneleri ayırarak farklı yaklaşımlar benimsemesini ve inandırıcı performanslar elde etmek için karmaşık görsel yaklaşımların uygulanmasını da kapsar.

07. Atölye Çalışmaları
Bu eğitmen gözetiminde yapılan çalışmalar program boyunca düzenli olarak gerçekleştirilir. Bu çalışmalar derslerde öğrenilenlerin güçlendirilmesi ve tamamlanması amacıyla tasarlanmıştır. Başlangıç dönemlerinde bu alıştırmalar öğrencilere görsel hikaye anlatımının temel tekniklerini öğrenmelerinde yardımcı olur. Bu sayede öğrenciler fikirlerini etkili bir biçimde ifade edebilir. Öğretim programı ile uyumlu olarak, Prodüksiyon Atölyesi öğrencilere kendi film projelerinde kullanacakları teknik ve araçlarla pratik yapma fırsatı sunar. Öğrenciler eğitmen rehberliğinde kompleks dramatik sahneler çekerler. Öğrenciler prodüksiyona girmeden önce çekim planlarını ve senaryo metinlerinde gereken ayarlamaları yapmalıdır.

08. Bitirme Projesi
Yönetmenlik Okulu programının son aşamasında, bitirme projesi filmi için o ana kadar öğrenilen bütün beceriler yaklaşık 10 dakikalık tek bir projede birleştirilir. Bu proje filmleri, film yapımcılarının yaratıcı vizyonlarını ve profesyonel becerilerini film festivalleri, eğlence endüstrisi toplulukları gibi alanlarda ortaya koymalarını sağlar. Bu projelerde, film yapımcılarına gerekli ekipman tedarik edilerek daha ayrıntılı ve incelikli bir seviyede daha geniş bir bakış açısıyla çalışabilecekleri uzun bir prodüksiyon süreci sağlanır. Her proje, öğrencilerin danışman eğitmenlerinin onayından geçer. Amaç her öğrencinin kendi sanatsal vizyonu ve bakış açısını gösteren bir kısa film çekmesidir. Öğrenciler bitirme projesi olarak bir kısa filmi yönetmeli ve kurgulamalı; arkadaşlarının yönettiği kısa filmlerde de önemli ekip pozisyonlarında yer almalıdır.

Film Yapım ve Yönetmenlik Okulu  

Başlangıç Tarihi,:
7 Ocak 2017 
Hafta da 2 gün 
Cumartesi Pazar
10:00 - 17:30 


Film Yapım ve Yönetmenlik Atölyesi 
Başlangıç tarihi
7 Ocak 2017 
Cumartesi 10:00-17:30 

 
Atölye Eğitmenleri: 
İlker Canikligil 
Tan Tolga DEMİRCİ 

Kayıt Detaylı Bilgi İçin Tarih:
0530 252 75 95 
0212 224 37 62 

[email protected] 
www.istanbulfilmakademi.com

Anahtar Kelimeler: film, yapım, yönetmenlik

0 Yorum
Hmm! Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı, sen yazmak ister misin?
Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.

E-Bülten Üyeliği Görüş Bildir