Eğitim

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Sanatlar Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Sanatlar Bölümü

2018.07.08 00:00
| |
0
|
17993


MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü kendi bünyesi içinde Opera,Tiyatro ve Bale Anasanat Dalları olmak üzere 3 Anasanat Dalı...

MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü kendi bünyesi içinde Opera,Tiyatro ve Bale Anasanat Dalları  olmak üzere 3 Anasanat Dalı’nda eğitim vermektedir.

Ayrıca Bale Anasanat Dalına bağlı Modern Dans Sanat Dalı da eğitim veren sanat dalları arasında yer almaktadır.

Tiyatro Anasanat Dalı 1978 yılında kurulmuştur.İlk mezunlarını 1982 yılında veren Tiyatro ASD, bugüne kadar yaklaşık 250 mezun vermiştir.İlk olarak Yıldız Sarayı  bahçesi içinde kurulan Tiyatro Bölümü 1987 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuvar ana binası içersine dahil edilmiştir. Prof.Zeliha Berksoy, Can Gürzap ve Ahmet Levenoğlu gibi isimlerin kurucusu olduğu Tiyatro Anasanat Dalı’nda  kısa ya da uzun vadeli olmak üzere Türkiye’nin önde gelen birçok oyuncu, yönetmen ve tiyatro eğitiminde yetkin kişisi ders vermiştir.Bu isimler arasında Afşar Timuçin,Cevat Çapan,Oruç Aruoba,Cevat Memduh Atlar,Ahmet Cemal,Oğuz Aral,Hale Eren,Bengi Bugay,Ayşın Candan, Nazlı Deniz Kuruoğlu, Nur Berkan, Arsen Gürzap, Kaya İlhan, Muammer Esi, Raik Alnıaçık, Alev Sezer, Müşfik Kenter,Yıldız Kenter, Murat Karasu,Haluk Kurdoğlu, Cihan Ünal, Mustafa Avkıran yer almıştır. Tiyatro Anasanat Dalı’nın şu anki öğretim kadrosunda ise: Prof.Zeliha Berksoy, Doç.Dr.Merih Tangün, Yrd.Doç.Semra Karlıbel, Huraman Nevruzova, Arş.Gör.Didem A.Erdoğan, Arş.Gör.E.Ozan Ayhan, Derya Alabora, Bülent Emin Yarar, Atilla Şendil, Levent Öktem, Levent Dönmez, Ayşe Lebriz, Aylin Alıveren, Yrd.Doç.Dr.Kerem Karaboğa yer almaktadır.

Bale Anasanat Dalı  1971  yılında kurulmuştur. Bale Sanatı’nın ülkemizde geçirmiş olduğu gelişim sürecine önemli  katkılar sağlamış ve  bu amaçla türlü atılımlar gerçekleştirmiştir.Anasanat Dalı ilk olarak Aberdeen Dans Festivali’ne (İskoçya’ya) davet edilmiş  bunu takip eden yıllarda başta İstanbul olmak üzere, I. Ankara Müzik Festivali, Karadeniz Turnesi, Dame Ninette De Valois ve Türk Balesini  (İskoç balesi solist dansçılarının katılımı ile) Tanıtım Etkinlikleri ve Habitat İstanbul gibi önemli sanat organizasyonlarının içersinde yer alma başarısını göstermiştir.Yapılan yüksek seviyede ki çalışmalar sayesinde anasanat dalımızın uluslararası alanda ki etkinkinliği artmıştır. Bu gelişmeler dansın klasik ve modern dans diye ikiye ayrılması gerekliliğini ortaya çıkarmış ve . böylece , Türkiye'nin ilk resmi Modern Dans Programı olma özelliğine sahip olan MSGSÜ Devlet Konservatuvarı, Modern Dans Sanat Dalı 1992 yılında kurulmuştur.

Modern Dans Sanat Dalı Türkiye’nin ilk modern dans programı olma özelliğine sahiptir ve  1992 yılında kurulmuştur.Sanat dalımız en güncel dans teknikleri yanı sıra, bedenin eğitimi konusunda içsel ve somatik çalışmalara, yaratıcılığı teşvik eden derslere geniş yer vermektedir.

Modern Dans Sanat Dalı'mızın bir başka önemli özelliğinde eğitmenlerinin bir çoğunun koreograf ve dansçı olmasıdır. Öğrencilerimizin eğitmen ve dansçı olarak başta İstanbul olmak üzere, modern dans sanat dalına yeni  bir bakış açısı ve kalite getirmeleri, yer aldıkları eserlerde yaratıcı fikirleri ile varolmaları, diğer sanat disiplinleriyle ve sosyal bilim  dallarıyla bağlantılı çalışıyor olmaları eğitimimizin bütünlüğünün göstergesidir. 


Sahne Sanatları Bölümü

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ TİYATRO ANASANAT DALI

Lisans I sınıfında görülen “Mimik” dersi sahneye uyum sağlamayı ve yaratıcı düşünmeyi geliştirmeyi, obje, durum, duygu doğaçlamaları ve metinlerle yapılan çeşitli çalışmalarla role hazırlamayı hedefler.

Rol çalışmaları, seçilen eserlerin incelenmesiyle, bu eserlerden seçilen monolog ve sahnelerin çalışılmasıyla ilerler.. Lisans III ve IV. Sınıflarda yapılan sahne derslerine hazırlık niteliğinde bir derstir. 

Bu derste , ilk iki sene boyunca oyunculuğun temelini alan öğrenciler, Lisans III ve IV . sınıfta bunları uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunurlar. Bazen bir eserin bütününün incelenmesi ve sahneye konulmasıyla, bazen de farklı sahnelerin uygulanışıyla ilerler. Çalışılan eserler yıl sonunda prodüksiyon olarak sahnelenir ve seyirciyle buluşur.

Temel derslerden biri olan diksiyon, iyi söz söyleme teknikleri konulu bir derstir. Ses ve ses egzersizleri, nefes ve vefes egzersizlerş, söyleyiş, tonlama, vurgulama, konuşma hızı, artükilasyon egzersizleri, entonasyon, ses çalışmalarında kontrollü diyafram kullanımı ana konularıdır. Daha ileriki aşamalarda öğrenci bu teknikleri, örnek metinler üzerinde doğru uygulamayı öğrenir. 

Konuşma organlarının anatomisi ile sesin oluşumunda görevli organ ve fonksiyonlar hakkında bilgi veren, solunum ve artikülasyon organlarını, seslerin kullanımının konuşulan dili nasıl etkilediğini inceleyen bir derstir. 

Ritmik bilgisinin sağlamlığı, öğrencide bilinçsiz davranışın bilinçli hale gelmesini sağlar. Öğrencinin vücut koordinasyonunu, duymayı, duyduğunu doğru yorumlamayı, vücudun kendi ritmini oluşturabilmesini ve bu sayede çevresine, rol arkadaşlarına rahat uyum sağlayabilmesini mümkün kılar.   

Dramaturji, öğrencinin metine bakış açısını boyutlandırmaya yönelik bir derstir. Tiyatro metinleri gerek teorik gerekse öğrendiklerini uygulama açısından 4 sene boyunca inceleyen öğrenci, bu derste özellikle metin uygulama aşamasında metinin ne anlattığı, bu anlatımın bugün ile ilişkileri, nasıl sahnelenmesi gibi konularda bilinçlendirir. 

Müziğin temel ilkelerinin nota okuma, duyma, ölçü, deşifre, dikte ana konuları çerçevesinde öğrenciye öğretilmesi amaçlanır. 

Oyunculuk eğitiminde doğru ses kullanımını sağlama amaçlı bir başka ders de ses eğitimidir. Sesin renklerinin ortaya çıkarılması, gürlüğünün ve parlaklığının arttırılması için çeşitli egzersizler içeren bu ders, bu teknikler edinilmeye başlandıktan sonra, klasik ve modern müzikallerden, film müziklerinden, Fransız chansonlarından ve İ ngiliz baladlarından kolay örneklerin yorumlanmasıyla devam eder.

Bir oyuncu adayının içinde yer alacağı yapıyı doğru tanıması, o yapıyı oluşturan malzemeleri ve teknik unsurları bilmesini sağlayan bir derstir. Sahne ile ilgili teknik unsurları bilen oyuncu, bu alt yapının sahneye konan esere ne denli yardımcı olduğunu da kavrayabilir.  

Dünya tiyatrosunun tarihsel süreç içindeki gelişiminin incelenmesi ve metinlerle bu sürecin gelişiminin örneklendirilmesi bu dersin ana amacıdır. 

Türk tiyatrosunun tarihsel süreç içindeki gelişiminin incelenmesi ve metinlerle bu sürecin gelişiminin örneklendirilmesi bu dersin ana amacıdır. 

Sahne sanatlarınıntamamlayıcı bir unsur olan kostüm, tarih boyunca hızla değişen toplum yapısını yansıtan bir özelliğe sahip olduğundan yola çıkarak, tiyatro öğrencisine kostümün, tarih içindeki yerini anlatan bir derstir.

Sahnede bir oyuncuya gerekli olan esnekliğin sağlanabilmesi bu dersin temel amacıdır. Vücut güçlendirici ve esnetici egzersizlerle başlayan ders, sonrasında salon danslarının ( minuet, vals, cha-cha, rumba) uygulanması ve çeşitli koreografilerle sahneye adaptasyonun öğrenci tarafından gerçekleştirilmesini hedefler. 

Beden dilini anlamaya  ve tanımaya yönelik uygulamalı olarak işlenen bu ders, hareketin önemi ve tekniği, duruş bozukluklarını düzeltme ve doğru duruşu sağlamaya çalışma ile nefesin önemi ve doğru kullanılmasını sağlama çalışmalarını içerir. Bedenin esnemesi, nefes egzersizleri ve meditasyon tekniği 4 sene boyunca öğrenciye bedenini tanıma fırsatı verir.   

Bu derste  öğrenci, gitarı doğru bir şekilde çalmayı öğrenmektedir. Öğrenciye nota ve müzik bilgisi ile repertuvar oluşturabilmeyi amaçlar.     

İnsanlık  tarihinin  en  eski  sanatlarından  biri  olan  müziğin  ilk     örneklerinden  başlayarak günümüze kadar olan    tarihsel    süreç   içinde  evrimlerini, tiyatro gelişimine paralelliklerini göstermeyi amaçlayan bu ders, bu sürece ait çeşitli örnekler de dinleyen öğrencinin, sanata bakış açılarını daha da genişletmeyi ve onlara perspektif kazandırmayı hedefler.  
Dünya mitolojisinden örneklerle geniş bir yelpazesi olan bu ders,mitolojilerin doğuşu ve yayılışıyla başlayan tek tanrılı dinlerin ortaya çıkışına değin uzanan bir sürecin anlatımını hedefler.    

Bu ders, genel estetikten/ sanat felsefesinden hareketle, tiyatro sanatının belirleyici kuralları üzerine tartışmayı sağlamayı, örnekler üzerine yoğunlaşarak tiyatro estetiğinde olması gerekene giden yolu irdelemeyi hedefler.

Güzel sanatlar adı altında toplanan sanat dallarının tarihsel süreç içindeki gelişimini örneklerle anlatan derstir. 

İlk tiyatro örneklerinden bu zamana ışık kullanımının tarihçesini incelemek, günümüze tiyatro rejisinde ışığın yeri ve önemini anlamak, tiyatro ışığı için gerekli malzemeleri öğrenmek bu dersin amacıdır. 

http://www.msgsu.edu.tr/faculties/devlet-konservatuvari/sahne-sanatlari-bolumu#footer

İletişim:

Dolmabahçe Cad. No:6 34357 Beşiktaş
T: +90 0212 - 260 10 50

Anahtar Kelimeler: mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi, sahne sanatları bölümü, eğitim

0 Yorum
Hmm! Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı, sen yazmak ister misin?
Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.

TİYATRONLİNE

E-Bülten Üyeliği Görüş Bildir