Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı

2018.07.17 00:00
| |
0
|
6978


Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı; Türkiye’de akademik düzeyde oyunculuk eğitimi veren ilk birimdir.
OYUNCULUK SANAT DALI - LİSANS
 
Sahne Sanatları Bölümü-Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı; Türkiye’de akademik düzeyde oyunculuk eğitimi veren ilk birimdir. 1936 yılında kurulan “Ankara Devlet Konservatuvarı” bünyesinde “Tiyatro Bölümü” olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümün kurucu yöneticisi Türk Hükümeti tarafından davet edilen Alman tiyatro ve opera rejisörü Prof. Carl Ebert’tir. Carl Ebert’in oyuncu, rejisör ve tiyatro eğitmenleri yetiştirmek üzere planladığı eğitim-öğretim müfredatı, ulusal bir yöntem oluşturma düşüncesini temel almakla birlikte, Konstantin Stanislavski’nin ve Max Reinhardt’ın yorum yöntemlerini birlikte içeren Rus ve Alman oyunculuk ve rejisörlük yöntemlerinin sentezi niteliği taşır.
 
Konservatuvarın 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanmasıyla Sahne Sanatları Bölümü’ne bağlı bir birim olan Tiyatro Anasanat Dalı-Oyunculuk Sanat Dalı, Stanislavski yorum yönteminin yanı sıra çağdaş oyunculuk biçem ve teknikleriyle zenginleştirilmiş, ulusal/yerel araştırma, yorum, teknik ve uygulamalara yer veren bir lisans programı uygulamaktadır.
 
Ülkemizde oyunculuk eğitiminde köklü ve saygın bir geçmişe sahip olan birim lisans eğitiminde; ulusal ve uluslar arası ilgili programları, uygulamaları yakından izleyen; oyunculuk eğitiminin alt disiplinlerinde eğitim-öğretimi ve diğer sanat ve bilimlerle ilişkide disiplinler arası etkileşimi önemseyen; çağdaş eğitim anlayışıyla ulusal/yerel kaynakları değerlendiren; konferanslar, seminerler, atölye çalışmalarıyla desteklenen ders programlarıyla tiyatro, sinema, TV ve diğer gösteri sanatları alanlarına donanımlı, yaratıcı sanatçılar yetiştirerek sosyal ve kültürel misyonunu sürdürmektedir.
 
TİYATRO - YÜKSEK LİSANS
 
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro- Yüksek Lisans Programı, “Tiyatro Yüksek Lisans Programı” olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmış ve ilk mezunlarını 1989 yılında vermiştir. Program 2012 yılı Güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsü’ne bağlanmıştır. 
 
Bu programda; tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde disiplinler arası bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.
 
TİYATRO - SANATTA YETERLİK
 
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro-Sanatta Yeterlik Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk olarak 2005 döneminde açılmıştır. Program 2012 yılı güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlanmıştır. 
Bu programda tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde ileri düzeyde disiplinler arası bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü ileri düzeyde teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.
 
Doç. Dr Türel EZİCİ (Sahne Sanatları Bölümü Başkanı)
 
Doç. Dr Türel EZİCİ (Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı)
 
Sekreter: Elif Bengisu Gürsoy elifbengisu.gursoy@hacettepe.edu.tr
 
İlgili Yönergeler
İlgili yönergelere web sayfamızdan ADK Hakkında menüsü altında bulunan Belgeler, Yönetmelik ve Yönergeler menüsünden ulaşabilirsiniz.
 
Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik / Doktora
Ayrıntılı bilgiye Güzel Sanatlar Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilinir.
 
Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/Doktora Ders Kataloğu/AKTS Bilgi Paketi
Ayrıntılı bilgiye Bologna Süreci Çalışmaları web sayfasından ulaşılabilinir.
 
Öğretim Kadrosu
Tiyatro Anasanat Dalı Eğitmen Kadrosu
 
Doç.Dr. Türel Ezici – Bölüm Başkanı turel.ezici@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr Selçuk Göldere selcukgoldere@hacettepe.edu.tr
Öğr. Gör. Burcu Kan burcu_kan@yahoo.com
Öğr.Gör. Seçil Öztan (Opera ASD) seciloztan@hotmail.com
Öğr.Gör. Dr. Yeşim Baltacıoğlu (Bale ASD) yesimarsoy@gmail.com
Öğr.Gör. Göksu Coşkunlar (Bale ASD) goksucoskunlar@gmail.com
Öğr.Gör. Vesile Çalıkoğlu (HÜADK Ortaöğretim) vcalikoglu@gmail.com
Öğr.Gör. Ayşe Mine Yüksel (Opera ASD) aysemineburc@gmail.com
Arş. Gör. H.İrfan Buzcu (ÖYP) hi.buzcu@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Hüseyin Oçan (ÖYP) huseyinocan@hacettepe.edu.tr
 
Konuk Eğitmenler
 
Doç. Lemi Bilgin lemibilgin@hotmail.com
Doç. Çağlar Türker
Öğr.Gör. Filiz Arel  filizarel@hotmail.com
Öğr.Gör. Sevgi Türkay 
Öğr.Gör. Erhan Gökgücü egokgucu@yahoo.com
Öğr.Gör. Sinan Pekinton spekinton@gmail.com
Öğr.Gör. Ferhunde Kaya ferhundekaya1@gmail.com
Öğr.Gör. Eray Eserol eeserol@yahoo.com
Öğr.Gör. İsmet Numanoğlu   ismetnuman@yahoo.com
Öğr.Gör. Funda Mete  funnymet@yahoo.com
Öğr.Gör. Deniz Gökçe Yersel deniz@kayhan.name.tr
Öğr.Gör. Seyda Erbilgin  seyda@erbilgin.com
 

Anahtar Kelimeler: Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyat, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, eğitim

0 Yorum
Hmm! Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı, sen yazmak ister misin?
Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.

TİYATRONLİNE

E-Bülten Üyeliği Görüş Bildir