Haber

Nilüfer Belediyesi Sahne Amirliği Sınavı: 27 Haziran 2018 tarihinde

Nilüfer Belediyesi Sahne Amirliği Sınavı: 27 Haziran 2018 tarihinde

2018.05.22 00:00
| |
0
|
3384


Sahne Amirliği kadrosu için, Tiyatro Eğitimi ya da Sahne Yöneticiliği, Sanat Yapımcılığıeğitimi veren fakülte mezunu olmak gereklidir.

T.C 
BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI  TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ  SÖZLEŞMELİ  MEMUR ALIMI SINAV DUYURUSU 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

Sahne Amirliği Sınavı: 27 Haziran 2018 

• Uygulamalı mülakat şeklinde gerçekleşecektir 
• Sahne Amirliği kadrosu için, Tiyatro Eğitimi ya da Sahne Yöneticiliği, Sanat Yapımcılığıeğitimi veren fakülte  mezunu olmak gereklidir. 
• Sahne Amiri; C Grubu, Uygulatıcı Uzman Memur kadrosundan alınacaktır.
• 27 Haziran günü saat 10.00’da Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşecek olan, sınav öncesi sınav detaylarının ve yönteminin anlatılacağı toplantıya katılmayan adaylar sınava katılamazlar. Toplantı öncesi her aday giriş  katında  kayıt yaptırmalıdır. 


Başvuru Şekli ve Süresi: 

• Tüm adaylar, https://www.e-islem.net/Account/IsOfisiBireyselLoginadresinden 22 Haziran 2018 (saat 17.00) tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. 
• Seçici Kurul Komisyonu’nun inceleme ve değerlendirmeleri 29 Haziran 2018 tarihinde ilgili alanlarda ilan edilecektir. 
• Bu ilan tebliğ niteliğinde kabul edilecek olup, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır. Seçici Kurul Komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. 


İşe Alım Sırasında İstenecek Belgeler:

• Adaylardan sınavda başarı göstermiş 
olanların 2 Temmuz 2018 tarihine kadar aşağıda yer alan belgeleri teslim 
etmeleri gerekmektedir.
• Özgeçmiş 
ve 6 adet fotoğraf, 
• Öğrenim durumlarını ve mesleki yeterliliklerini gösterir belgenin onaylı sureti, 
• Nüfuz Cüzdanı fotokopisi,
• Adli Sicil Belgesi,
• Sigorta hizmet dökümü (https://www.turkiye.gov.tr/),
• Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
• Sağlık Raporu (Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmadığına dair tam teşekküllü 
hastaneden veya aile hekimliğinden alınacak), 
• İkametgâh Belgesi (Bursa olmalıdır),
• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. 
Genel Hususlar; 

• Başvuruyu yapan adaylar ilana ilişkin tüm sınav talimatını ve genel hususları kabul etmiş sayılır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya asılsız, sahte evrakla müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecek, sınava girmiş  ise  sınavları geçersiz sayılacak, göreve başlamış olsalar bile sözleşmeleri iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. 
Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. 
• İstenilen şartları taşıyan, başvurusu kabul edilen bütün adaylar sınava katılacaklardır. Seçici Kurul Komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda “Sözleşmeli Memur” olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması Başkanlık Makamı’nın yetkisindedir.


• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasının 1,2,4,5 ve 7. bentlerinde belirtilen şartları taşıyan adaylar arasından alımlar gerçekleştirilecektir.  


• Doğum, hastalık vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların, bu durumlarınıbelgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip İdari Sözleşme imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır. Geçerli bir mazereti dışında, sınav sonuçlarının ilanını müteakip 5 (beş)iş  günü içerisinde göreve başlamak için müracaat yapılması zorunludur.  


• Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için gerekli bir mazereti olmadığı halde  başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaklardır. Bu adaylar için  sınav sonuçları kazanılmış  hak sayılmayacaktır. 


• Asıl listede yer aldığı halde süresi içerisinde başvurmaması, aranan şartların sınav sonrası taşımadığı tespit edilmesi ya da herhangi bir nedenle atama yapılmayacak olmasından dolayı boş kalacak olan “Sözleşmeli Memur”  pozisyonuna, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak, sınav başarı sırasına göre yedek adaylardan sırayla alım 
yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 


Başvuru için: https://www.e-islem.net/Account/IsOfisiBireyselLogin 


Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü 
Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi 
Yüzüncüyıl Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No: 7/A 
Nilüfer/Bursa(0224) 413 15 10 / Meral Kaya 

http://www.nilufer.bel.tr/nilufertiyatro 
https://www.facebook.com/nilufertiyatro 
instagram.com/nilufertiyatro 

 

 

Anahtar Kelimeler: nilüfer belediyesi

0 Yorum
Hmm! Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı, sen yazmak ister misin?
Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.

TİYATRONLİNE

E-Bülten Üyeliği Görüş Bildir