Eğitim

Moda Sahnesi

Moda Sahnesi "Düşüncenin Kıvrımları"

2016.09.14 00:00
| |
0
|
1823

Sizce Nasıl?

Bir filozofun hayatı nasıl anlatılır? Sadece filozoflar mı düşünür, yoksa sanatçılara ve bilimcilere özgü bir düşünce de var mıdır?


D Ü Ş Ü N C E N İ N    K I V R I M L A R I 
 Deleuze Felsefesine Bir Giriş
 Hakan Yücefer


Bir filozofun hayatı nasıl anlatılır? Sadece filozoflar mı düşünür, yoksa sanatçılara ve bilimcilere özgü bir düşünce de var mıdır? Felsefe nasıl yapılır, felsefenin dışına nasıl çıkılır, felsefeden bilimlere ve sanatlara nasıl geçilir? Felsefenin kendi tarihiyle, filozofun akademisyenle ilişkisi nedir? Farklardan ve tekilliklerden yola çıkarak ontoloji yapmak düşünce imgesinde nasıl bir kırılmaya yol açar? Ahlak ve etik arasında nasıl bir ayrım vardır, değerleri yeniden değerlendirmek ama yaşamı yargılamamak mümkün müdür? Radikal bir fark felsefesinde politikaya geçişin yeri, devletin ve kurumların konumu nedir? Minör edebiyatla minör politika arasında bir ilişki kurulabilir mi? Görü sahibi olmak belli bir durumda ne yapmak gerektiğini bilmek mi demektir?
Yirminci yüzyılın en büyük filozoflarından birinin, Gilles Deleuze’ün dünyasına bu sorularla giriş yapmayı, sekiz hafta boyunca Deleuze düşüncesinin kıvrımlarını bu sorular eşliğinde aralamayı deneyeceğiz. Her hafta Deleuze düşüncesinin ayrı bir yönü ele alınacak, katılımcılara Deleuze’ün metinlerini daha rahat okumalarını sağlayacak genel bir çerçeve sunulacak.

 

1.     “Anekdot ve Aforizma”: Deleuze’ün hayatı ve eserlerine genel bakış

2.     “Canavara Benzeyen Çocuklar”: Felsefenin kendi tarihiyle ilişkisi

3.     “Kaostan İçkinlik Düzlemine”: Felsefe, bilimler ve sanatlar

4.     “Edimsel ve Virtüel”: Bir fark ontolojisi

5.     “Olayın Çocuğu”: Ahlaka karşı etikler

6.     “Devlet ve Göçebe Düşünce”: Kurumsallaşma problemi

7.     “Tutkuyla”: Minör edebiyattan minör politikaya

8.     “Görü Sahibi Olmak”: Hareket-imgeden zaman-imgeye

 

HAKAN YÜCEFER: 1980, İstanbul doğumlu. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi, doktora tezini Paris 1 Üniversitesi’nde Aristoteles'in ruh anlayışı üzerine yazdı. Gilles Deleuze’ün Bergsonculuk (Otonom, 2006), Kıvrım, Leibniz ve Barok (Bağlam, 2006), Issız Ada ve Diğer Metinler (Ferhat Taylan ile, Bağlam, 2009) ve Anlamın Mantığı (Norgunk, 2015) kitaplarını çevirdi. Cogito dergisinin "Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak" başlıklı Deleuze özel sayısının editörlüğünü yaptı (sayı 82, Kış 2016).

Anahtar Kelimeler: moda sahnesi

0 Yorum
Hmm! Bu içeriğe henüz yorum yapılmadı, sen yazmak ister misin?
Bekle! Yorum yazmak için üye olmalısın Üye isen burayı tıkla. Üye olmak için de burayı tıkla.

TİYATRONLİNE

E-Bülten Üyeliği Görüş Bildir